لازم نیست زیاده‌ازحد کار کنی

کتابی از دیوید هاینمیر هانسن و جیسون فرید

هرج و مرج نباید به وضعیتی عادی در محل کار تبدیل شود. اضطراب داشتن شرط لازم برای پیشرفت کردن نیست. برای موفق شدن لازم نیست تمام روز میان این جلسه و آن جلسه در رفت و آمد باشید. این‌ها همه انحرافات کار هستند و عوارض جانبی به کارگیری الگوهای به درد نخور و ناکارآمد. به نظر می‌رسد خیلی از شرکت‌های مدرن در انجام یک کار عالی عمل می‌کنند: اتلاف منابع. اتلاف زمان، پول، توجه و انرژی.
اگر به طور مداوم سر کار در حال جان کندن هستید، دو کلمه برای شما داریم: گور باباش. و دو کلمهٔ دیگر: دیگه کافیه.


لیست کامل فصل‌های موجود در کتاب